MU Định Mệnh | TEST: 12/05 - OPEN: 14/05

HƯỚNG DẪN ÉP VÀ NÂNG CẤP DÒNG VÀNG HARMONY

- Ép dòng tính năng vàng Harmony (hay còn gọi là Gia Cường Item) là quá trình nâng cấp vật phẩm bằng cách sử dụng Hòn đá của tạo hóa nhằm tăng tính năng mới cho vật phẩm.

- Ba bước để Gia Cường Item:

 

huong dan gia cuong item

Tạo hòn đá tạo hóa (Harmony)

- Bước 1: thu thập Hòn Đá Nguyên Thủy (có thể tìm thấy khi đánh quái ở vùng đất Kanturu)

Hòn đá nguyên thủy

- Bước 2: Tìm gặp NPC Elpis tại vùng đất Kanturu Remain (78:174)


NPC Elpis trong Tháp Tinh Luyện

 

- Bước 3: chọn chức năng Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy. Đặt 1 viên Đá Nguyên Thủy vào máy tinh chế, sau đó chọn Tinh Chế.

 • + Nếu thành công: nhận được Hòn Đá của Tạo Hóa.
 • + Nếu thất bại: Đá Nguyên Thủy sẽ bị mất.
 • + Tỉ lệ thành công: 80%.

Quá trình tinh chế Đá Nguyên Thủy

 

Gia cường item

- Sử dụng Hòn Đá của Tạo Hóa đã tạo ở bước trên để đập vào vật phẩm cần gia cường.
- Sau khi đập vào vật phẩm ta sẽ có tỉ lệ ngẫu nhiên được thêm dòng tính năng màu vàng.
- Lưu ý: vật phẩm đã gia cường không thể đem bán hoặc giao dịch với nhau.

Loại Chi Tiết
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối thiểu Tăng sức sát thương tối thiểu của vũ khí.
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối đa Tăng sức sát thương đối đa của vũ khí.
Giảm sức mạnh yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Sức Mạnh.
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Nhanh Nhẹn
Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu) Tăng sức sát thương tối đa và tối thiểu.
Tăng sức sát thương chí mạng Tăng sức sát thương chí mạng.
Tăng lực đánh tuyệt chiêu Tăng sức sát thương của tuyệt chiêu cho nhân vật.
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác Tăng tỉ lệ tấn công chính xác cho nhân vật khi PVP.
Tăng tỷ lệ giảm SD Chỉ số sát thương được hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ được đánh thẳng vào máu, ứng với chỉ số đã định sẵn.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ giảm sức hấp thụ được tăng lên 5% thì chỉ số hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ giảm từ 90% xuống 85% và lượng máu bị mất của đối phương sẽ tăng từ 10% lên 15%.
Tăng khả năng loại bỏ SD Bỏ qua sức hấp thụ vào SD của đối phương và đánh thẳng vào máu. Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh Luyện.


Những tính năng có thể được gia cường vào Vũ Khí

Loại Chi Tiết
Tăng sức phòng thủ Tăng sức phòng thủ
Tăng AG Tăng chỉ số nội lực tối đa
Tăng HP Tăng chỉ số máu tối đa
Tăng lượng phục hồi HP Tăng tỉ lệ tự hồi phục máu
Tăng lượng phục hồi Mana Tăng tỉ lệ tự hồi phục mana
Tăng khả năng tránh đòn (PVP) Tăng tỉ lệ phòng thủ chính xác cho nhân vật khi PVP
Tăng mức giảm sát thương Tăng tỉ lệ giảm sức sát thương chí mạng của đối thủ
Tăng tỷ lệ SD Tăng tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên, ứng với chỉ số đã định sẵn, khi PvP.

Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh luyện.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ tăng lên 5%, tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên sẽ tăng từ 90% lên 95% và lượng máu bị đánh trúng sẽ giảm từ 10% xuống 5%.


Những tính năng có thể được gia cường vào Item phòng thủ


Phục hồi item

- Trong trường hợp bạn không ưng ý với tính năng mới đã được gia cường, bạn có thể Phục hồi item về trạng thái ban đầu và tiếp tục quá trình gia cường tính năng mới.
- Ngoài ra, item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu.

- Bước 1: gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida (86:12)


NPC Cheris tại Aida (86:12)

- Bước 2: Đặt vật phẩm cần phục hồi trạng thái ban đầu và chọn Phục Hồi (tỉ lệ thành công 100%). Sau khi phục hồi, tính năng gia cường sẽ biến mất.


Quá trình phục hồi item

Nâng cấp tính năng

- Để tăng cấp độ cho tính năng mới gia cường bạn có thể dùng Đá Tinh Luyện cấp thấp hoặc cao. (Tỉ lệ thành công khi sử dụng Đá Tinh Luyện Cấp thấp là 2% và 30% khi sử dụng loại Đá Tinh Luyện Cấp Cao)

- Cấp độ của tính năng gia cường tỉ lệ thuận với cấp độ của vật phẩm.

- Cách tạo đá tinh luyện:

 • + Bước 1: Gặp NPC Osbourne chuyên chế tạo các loại Đá Tinh Luyện ở Aida (80:12)

  NPC Osbourne tại Aida (80:12)
 • + Bước 2: Đặt vật phẩm cần tinh chế vào
  Đối với vật phẩm thường sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp thấp
  Đối với vật phẩm excellent sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp cao
  Đá tinh luyện cấp thấp
  Đá tinh luyện cấp cao

 

Tính Năng
Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
Tăng sức sát thương tối thiểu
2
3
4
5
6
7
9
11
12
14
15
16
17
20
20
20
Tăng sức sát thương tối đa
3
4
5
6
7
8
10
12
14
17
20
23
26
29
29
29
Giảm sức mạnh yêu cầu
6
8
10
12
14
16
20
23
26
29
32
35
37
40
40 40
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu
6
8
10
12
14
16
20
23
26
29
32
35
37
40
40
40
Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu)
 
 
 
 
 
 
7
8
9
11
12
14
16
19
19
19
Tăng sức sát thương chí mạng
 
 
 
 
 
 
12
14
16
18
20
22
24
30
30
30
Tăng lực đánh tuyệt chiêu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
14
16
18
22
22
22
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
7
9
11
14
14
14
Tăng tỉ lệ giảm SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
5
7
9
10
10
10
Tăng khả năng loại bỏ SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
10
Bảng tính năng gia cường của vũ khí (trừ gậy)

 

 

Tính Năng
Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
Tăng sức sát thương pháp thuật
6
8
10
12
14
16
17
18
19
21
23
25
27
31
31
31
Giảm sức mạnh yêu cầu
6
8
10
12
14
16
20
23
26
29
32
35
37
40
40
40
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu
6
8
10
12
14
16
20
23
26
29
32
35
37
40
40
40
Tăng lực đánh tuyệt chiêu
 
 
 
 
 
 
7
10
13
16
19
22
25
30
30
30
Tăng sức sát thương chí mạng
 
 
 
 
 
 
10
12
14
16
18
20
22
28
28
28
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
7
9
11
14
14
14
Tăng tỉ lệ giảm SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
6
8
10
13
13
13
Tăng khả năng loại bỏ SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
15
15

Bảng tính năng gia cường của gậy

 

Tính Năng
Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
Tăng sức phòng thủ
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
25
25
Tăng AG
 
 
 
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
25
25
Tăng HP
 
 
 
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
30
30
30
Tăng lượng phục hồi HP
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
Tăng lượng phục hồi Mana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
5
5
Tăng khả năng tránh đòn (PVP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
8
8
8
Tăng mức giảm sát thương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
7 7
Tăng tỉ lệ SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5
5
Bảng tính năng gia cường của giáp trụ

 

- Lưu ý:

 • + Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.

 • + Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Lịch Open chính thức Máy chủ MU Định Mệnh - 13h ngày 14/5 [đọc: 473] 12-05-2024
Tặng 2 lần ReLife = 27.000 point và 2 tỷ Zen khi tạo nhân vật trong thời gian Test [đọc: 296] 12-05-2024
Tặng 10 triệu vnd trong tài khoản để Test đồ Webshop [đọc: 272] 12-05-2024
Cần đọc ngay để tránh bị lừa đảo, giả mạo [đọc: 243] 12-05-2024
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 382] 12-05-2024
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 405] 12-05-2024
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 141] 12-05-2024
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 139] 12-05-2024
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 481] 12-05-2024
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 594] 12-05-2024
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 440] 12-05-2024
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 354] 12-05-2024
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 587] 12-05-2024
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 437] 12-05-2024
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 574] 12-05-2024
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 405] 12-05-2024
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 485] 12-05-2024
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 494] 12-05-2024
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 589] 12-05-2024
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 438] 12-05-2024
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 451] 12-05-2024
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 478] 12-05-2024
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 555] 12-05-2024
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 635] 12-05-2024