MU Định Mệnh | TEST: 25/06 - OPEN: 27/06

KHẢM SOCKET GIÁP TRỤ VÀ VŨ KHÍ CHO TỪNG CLASS (THAM KHẢO)

 

Cách khảm Vũ khí
+Khảm vũ khí : DL - DK – MG - RF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí Sum - DW

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Lửa ma lực 20
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí cho EF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm cho khiêng thi cho thêm 30% tăng phòng thủ cho khiêng


Cách khảm đồ
*MG-DW-DL-RF khảm như nhau

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - Nước PTK 30%

 

*EF

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - EF ko khảm PTK 30 mà khảm Phòng thủ 30*DK-SUM

 • Socket 1 - Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phản hồi 5% >
 • Socket 5 - Nước <Phòng thủ 30>

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 1163] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 862] 01-05-2016
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 350] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 1043] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 529] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 514] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 896] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 719] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 691] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 629] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 790] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 1243] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 1033] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 1138] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 1076] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 1202] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 1215] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 1130] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 1189] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1342] 01-05-2016